Presentació Ableton Live

A l’ESMUT considerem  que una part important de l’aprenentatge consisteix en oferir eines que aportin coneixement al mateix temps que possibilitats de treballar la creativitat.

En aquesta línia, a partir de dilluns 22/10/2018 posem en marxa  (dintre del horari habitual de classe), la presentació del software Ableton Live. 

Ableton live és un programa informàtic perfecte per aprendre a produir música.

Donat que les presentacions seran actives,  el nostre Productor musical i Tècnic de so Raül Navarro, ha preparat uns projectes per poder interactuar directament i així  fer una petita pràctica amb la participació de tots/es els/les nostres alumnes.

Estem segurs que s’ho pasaran molt bé!

Carlos

Estimadas familias,

En ESMUT consideramos que una parte importante del aprendizaje consiste en ofrecer herramientas que aporten conocimiento al tiempo que posibilidades de trabajar la creatividad.

En esta línea, a partir de Lunes, 22/10/2018 ponemos en marcha (dentro del horario habitual de clase), la presentación del software Ableton Live.

Ableton live es un programa informático perfecto para aprender a producir música.

Dado que las presentaciones serán activas, nuestro Productor musical y Técnico de sonido Raúl Navarro, ha preparado unos proyectos para poder interactuar directamente y así hacer una pequeña práctica con la participación de todos/as nuestros/as alumnos/as.

Estamos seguros de que se lo pasarán muy bien!

 Carlos