Presentació / Presentación : «30 minuts de concert a l’ESMUT»

Hola a totes i a tots!!

 Espai Musical de Terrassa, en el seu afany de fer de la música un punt de trobada entre persones, vol col • laborar en la creació d’espais on compartir i participar sigui l’objectiu principal.

 Volem comptar amb tots aquells joves que estiguin finalitzant o hagin finalitzat els seus estudis de Grau Mitjà i / o Grau Superior.

 Per això iniciem un programa de concerts que amb el nom de “30 minuts de concert a l’ ESMUT”, inicia el seu camí en els primers dies del mes d’abril de 2013.

 El format dels concerts serà el següent

  1. Auditori de Espai Musical de Terrassa amb capacitat per a 50 espectadors.
  2. 3 Concerts de 30 minuts en els horaris de 18:00 h. a 18:30 h., de 19:00 h. a 19:30 h. i de 20:00 h. a 20;30 h.
  3. Enregistrament d’un dels concerts que serà publicat en ràdio-ESMUT, la nostra eina de comunicació i de presentació dels treballs dels nostres alumnes.
  4. Atès que, encara que modest, hi haurà un preu per assistir als concerts, els músics percebran un percentatge del total de la taquilla de cada un dels concerts celebrats.

Podeu demanar la vostra participació enviat un correu a [email protected], incloent-hi un exemple en mp3 d’una de les obres presentades, el programa del concert, el nombre de components i els instruments utilitzats.

        Esperant les vostres notícies aprofito l’ocasió per saludar-vos atentament.

 Carlos Salazar Amoraga

Director

/

                Espai Musical de Terrassa, en su afán de hacer de la música un punto de encuentro entre personas, quiere colaborar en la creación de espacios donde compartir y participar sea el objetivo principal.

                Queremos contar con todos aquellos jóvenes que estén finalizando  o hayan finalizado sus estudios de Grado Medio y/o Grado Superior.

                Para ello iniciamos un programa de conciertos que con el nombre de “30 minuts de concert a l’ESMUT”, inicia su andadura en los primeros días del próximo abril de 2013.

El formato de los conciertos será el siguiente:

ü  Auditorio de Espai Musical de Terrassa con capacidad para 50 espectadores.

 ü  3 Conciertos de 30 minutos en los horarios de 18:00 h. a 18:30 h., de 19:00 h. a 19:30 h. y de 20:00 h. a 20:30 h.

 ü  Grabación de uno de los conciertos que será publicado en ràdio-ESMUT, nuestra herramienta de comunicación y de presentación de los trabajos de nuestros alumnos.

 ü  Dado que, aunque modesto,  habrá un precio por asistir a los conciertos, los músicos percibirán un porcentaje del total de la taquilla de cada uno de los conciertos celebrados.

 Podéis solicitar vuestra participación enviado un correo a [email protected], incluyendo en el mismo un ejemplo en mp3 de  una de las obras a presentar, el programa del concierto, el número de componentes  y los instrumentos utilizados.

 Esperando vuestras noticias aprovecho la ocasión para saludaros atentamente.

 Carlos Salazar Amoraga

Director

ESMUTAUDITORI2-1024x768