Objectius i missió de l’ESMUT / Objetivos y misión de ESMUT

El nostre objectiu principal és transmetre l’amor per la música, sigui professional o amateur, o sigui amb persones amb necessitats educatives especials. Ensenyar a tocar un instrument, cantar i conèixer els fonaments de la música al llarg de la seva història és la nostra missió com a professionals de l’educació musical, al mateix temps  que fomentar la participació, el compromís del treball en equip, la solidaritat, el desig de superació, la constància i la bona harmonia.

El primer són les persones.

/

Nuestro objetivo principal es transmitir el amor por la música, sea profesional o amateur, o sea con personas con necesidades educativas especiales. Enseñar a tocar un instrumento, cantar y conocer los fundamentos de la música a lo largo de su historia es nuestra misión como profesionales de la educación musical, al mismo tiempo que fomentar la participación, el compromiso del trabajo en equipo, la solidaridad, el deseo de superación, la constancia y la buena armonía.

Lo primero son las personas.