Notícies ESMUT / Noticias ESMUT

El període d’inscripció està obert. En aquest nou curs comptarem amb les novetats següents:
– Incorporació del clavicèmbal.
– Taller d’introducció a la Musicoteràpia.
– Taller d’introducció a la música i el cinema.
– Taller de danses del món.
– Temporada de òpera amb la projecció de 19 obres.
– Cursos de Sibelius (programa de notació musical)
– Cursos de Ableton Life (programa de producció musical)
– Ràdio ESMUT presentarà debats, conferències i música en directe.
– Retransmissió en directe en format Vídeo de concerts.
– I moltes activitats més ……

/

El periodo de inscripción está abierto. En este nuevo curso contaremos con las novedades siguientes:
– Incorporación del clavicémbalo.
– Taller de introducción a la Musicoterapia.
– Taller de introducción a la música y el cine.
– Taller de danzas del mundo.
– Temporada de òpera con la proyección de 19 obras.
– Cursos de Sibelius (programa de notación musical)
– Cursos de Ableton Life (programa de producción musical)
– Radio ESMUT presentará debates, conferencias y música en directo.
– Retransmisión en directo en formato Video de conciertos.
– Y muchas actividades más ……