Musicoteràpia a l’ESMUT

Hola a totes i a tots!!

Des de l’escola Espai Musical de Terrassa – ESMUT – (www.esmut.cat), oferim diferents espais musicals terapèutics, on la música és l’estímul principal que ens permet ajudar a mantenir i/o millorar qualsevol aspecte sobre la salut de la persona. La musicoteràpia ens facilita poder avaluar el benestar, la salut física, el funcionament social i emocional, les habilitats de comunicació i les habilitats cognitives de la persona a través de les respostes musicals. A través de la participació musical en un context terapèutic, les capacitats de les persones s’enforteixen i es transfereixen a altres àrees de les seves vides.
És per aquest motiu, que no és necessari tenir coneixements ni habilitats musicals per a poder beneficiar-se d’aquests espais musicals terapèutics.

/

Hola a todas y a todos!!

Desde la escuela Espai Musical de Terrassa – ESMUT – (www.esmut.cat), ofrecemos diferentes espacios musicales terapéuticos, donde la música es el estímulo principal que nos permite ayudar a mantener y / o mejorar cualquier aspecto sobre la salud de la persona. La musicoterapia nos facilita poder evaluar el bienestar, la salud física, el funcionamiento social y emocional, las habilidades de comunicación y las habilidades cognitivas de la persona a través de las respuestas musicales. A través de la participación musical en un contexto terapéutico, las capacidades de las personas se fortalecen y se transfieren a otras áreas de sus vidas.
Es por este motivo, que no es necesario tener conocimientos ni habilidades musicales para poder beneficiarse de estos espacios musicales terapéuticos.

Salutacions / Saludos
Carlos Salazar