La nostra ràdio escolar

Vídeo presentació de la nostra ràdio escolar.