Interessant programa de «Redes 2.0» / Interesante programa de «Redes 2.0»

Ens ha semblat molt interessant compartir aquest programa relacionat amb el món de la música.

Nos ha parecido muy interesante compartir este programa relacionado con el mundo de la música.

Enllaç / Enlace