Inici activitats R-ESMUT a la carta / Inicio actividades R-ESMUT a la carta

Demà, dia 16 de Novembre de 2012, iniciem la marxa de la R-ESMUT a la carta, i que millor que començar conversant amb els petits de l’escola.

El programa “Parlem de música o què?“ té com a objectiu conèixer de primera mà les motivacions que porten als nens a estudiar música, a triar l’instrument musical i a reflexionar sobre la influència que té la música en les seves vides. A més és una bona oportunitat per conèixer-se entre els estudiants de l’escola.

Tota societat que forma part del nostre món té entre les seves diverses activitats socials la música. Sent aquesta so humanament organitzat, es converteix en reflex del nostre comportament, en definitiva, de la societat. Com diu Jacques Attali en el seu llibre Ruidos … la música és la banda audible de les vibracions i dels signes que formen la societat. Instrument de coneixement, incita a desxifrar una forma sonora del saber”.

Un dels exercicis més importants que l’ésser humà hauria de dur a terme, és el de reflexionar sobre aquelles activitats que formen part de la seva vida. Compartir-les ens enriqueix, ja que la suma d’opinions o punts de vista diferents de les persones que estan al nostre al voltant ens permet anar creant el nostre propi criteri, i d’existir, el lliure albir.

«R-ESMUT és un projecte radiofònic de l’escola ESMUT que vol expressar el seu interès pels diferents àmbits de la música, es a dir, la docència, la interpretació, la creació i la gestió. 

Tanmateix volem ser vehicle de la veu dels nostres alumnes i docents. Els programes de R-ESMUT estan disponibles per a l’escolta a la carta i per descàrrega.»

R-ESMUT

Carlos Salazar Amoraga

Director

/

Mañana, día 16 de Noviembre de 2012, iniciamos la andadura de la R-ESMUT a la carta, y que mejor que empezar conversando con los pequeños de la escuela.

El programa “Parlem de música o què?“ tiene como objetivo conocer de primera mano las motivaciones que llevan a los niños a estudiar música, a elegir el instrumento musical y a reflexionar acerca de la influencia que tiene la música en sus vidas. Además es una buena oportunidad para conocerse entre los estudiantes de la escuela.

Toda sociedad que forma parte de nuestro mundo tiene entre sus diversas actividades sociales la música. Siendo ésta sonido humanamente organizado, se convierte en reflejo de nuestro comportamiento, en definitiva, de la sociedad. Como dice Jacques Attali en su libro Ruidos… la música es la banda audible de las vibraciones y de los signos que forman la sociedad. Instrumento de conocimiento, incita a descifrar una forma sonora del saber”.

Uno de los ejercicios más importantes que el ser humano debería llevar a cabo, es el de reflexionar sobre aquellas actividades que forman parte de su vida. Compartirlas nos enriquece, ya que la suma de opiniones o puntos de vista distintos de las personas que están a nuestro alrededor nos permite ir creando nuestro propio criterio, y de existir, el libre albedrío.

«R-ESMUT es un proyecto radiofónico de la escuela ESMUT que quiere expresar su interés por los diferentes ámbitos de la música, es decir, la docencia, la interpretación, la creación y la gestión. 

Al mismo tiempo queremos ser vehículo de la voz de nuestros alumnos y docentes. Los programas de R-ESMUT están disponibles para la escucha a la carta y por descarga.»

R-ESMUT

Carlos Salazar Amoraga

Director