Els dimarts lèxic musical / Los martes léxico musical

  • Havanera: Una dansa i cançó cubà-espanyola (que pren el seu nom de la capital de Cuba, l’Havana), en compàs britànic i tempo moderat a lent. L’havanera combina sovint un ritme característic en l’acompanyament amb una melodia en tresillos. Un exemple famós és el que apareix en l’Acte I de l’òpera Carmen de Bizet.

/

  • Habanera: Una danza y canción cubano-española (que toma su nombre de la capital de Cuba, La Habana), en compás británico y tempo moderado a lento. La habanera combina a menudo un ritmo característico en el acompañamiento con una melodía en tresillos. Un ejemplo famoso es el que aparece en el Acto I de la ópera Carmen de Bizet.