Els dimarts lèxic musical / Los martes léxico musical

  • Opéra comique: Tot i que el seu nom significa “òpera còmica”, s’utilitza específicament per designar una òpera en la que els números s’intercalen amb diàlegs parlats.

/

  • Opéra comique Aunque su nombre significa “ópera cómica”, se utiliza específicamente para designar una ópera en la que los números se intercalan con diálogos hablados.

 

Deja un comentario