Els dimarts lèxic musical / Los martes léxico musical

  • Opéra comique: Tot i que el seu nom significa «òpera còmica», s’utilitza específicament per designar una òpera en la que els números s’intercalen amb diàlegs parlats.

/

  • Opéra comique Aunque su nombre significa «ópera cómica», se utiliza específicamente para designar una ópera en la que los números se intercalan con diálogos hablados.