Els Dijous parlem dels compositors / Los Jueves hablamos de los compositores

01/12/2011

Sabies que... durant la primera part del segle XVII italià va sobresurti la figura de Claudio Monteverdi (Cremona, 1567-Venecia, 1643). En 1590 va ser “tañedor” de viola i en 1602 mestre de capella en la cort de Mantua.

Va ser dels primers en adoptar el baix continu i l’ús de les veus soles en els madrigals polifònics, singularment tardà a la monodia de cambra. Amb motiu dels carnavals en Mantua, en l’any 1607 va posar música a un llibret de Alessandro Striggio (La faula d’Orfeu), considerant-se una de les primeres operes de la història.

/

¿Sabías que… durante la primera parte del siglo XVII italiano sobresalió la figura de Claudio Monteverdi (Cremona, 1567-Venecia, 1643). En 1590 fue tañedor de viola y en 1602 maestro de capilla en la corte de Mantua.

Fue de los primeros en adoptar el bajo continuo y el uso de las voces solistas en los madrigales polifónicos, singularmente tardío en la monodia de cámara. Con motivo de los carnavales en Mantua, en 1607 puso música a un libreto de Alessandro Striggio (La fábula de Orfeo), considerándose una de las primeras óperas de la historia.