Breu cronologia del pop i el rock / Breve cronología del pop y el rock

En els propers dies anirem publicant la cronologia del pop i el rock des de el 1877 fins al 2001. /En los próximos días iremos publicando la cronología del pop y el rock desde el 1877 hasta el 2001.

11/11/2011

1947 – Segons alguns comentaristes, Wynonie <<Blues>> Harris grava la primera cançó del rock titulada <<Good Rockin’ Tonight>>. Roy Brown llança una altra versió en 1948.

1952 – El DJ Alan Freed bateja el seu programa de radio amb el nom <<Moondog’s Rock’n’Roll Party>>.

1953 – <<Crazy Man Crazy>>, de Bill Haley and the Comets, és el primer disc de Rock’n’Roll que aconsegueix les llistes del Billboard.

1954 – Elvis Presley llança a Estats Units el tema <<That’s All Right Mama>>. A Regne Unit no apareixerà fins a 1956.

/

1947 – Según algunos comentaristas, Wynonie <<Blues>> Harris graba la primera canción del rock titulada <<Good rockin’ Tonight>>. Roy Brown lanza otra versión en 1948.
1952 – El DJ Alan Freed bautiza su programa de radio con el nombre <<Moondog’s Rock’n’Roll Party>>.
1953 – <<Crazy Man Crazy>>, de Bill Haley and the Comets, es el primer disco de Rock’n’Roll que alcanza las listas del Billboard.
1954 – Elvis Presley lanza en Estados Unidos el tema <<That’s All Right Mama>>. En Reino Unido no aparecerá hasta 1956.

10/11/2011

1914 – Es forma la Societat Americana de Compositors, Autors i Editors (ASCAP, en les seves sigles en anglès) amb la finalitat de que els compositors de cançons puguin reclamar els ingressos que els deuen després de l’esmena del US Copyright Act.
1920 – La Westinghouse’s KDKA, la primera emissora de ràdio que programa notícies i música a Estats Units, inicia les seves emissions.
1926 – Es crea la BBC com a ens públic. L’any següent es constituirà el departament de Música.
1939 – Es crea Broadcast Music Incorporated (BMI) per competir amb la ASCAP i per presentar al blues i la música country, ignorats pel seu rival.

/

1914 – Se forma la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP, en sus siglas en inglés) con el fin de que los compositores de canciones puedan reclamar los ingresos que les adeudan tras la enmienda del US Copyright Act.
1920 – La Westinghouse’s KDKA, la primera emisora de radio que programa noticias y música en Estados Unidos, inicia sus emisiones.
1926 – Se crea la BBC como ente público. El año siguiente se constituirá el departamento de Música.
1939 – Se crea Broadcast Music Incorporated (BMI) para competir con la ASCAP y para presentar al blues y la música country, ignorados por su rival.

09/11/2011

1877 – Thomas Edison fa una demostració del primer fonògraf.
1889 – Louis Glass, de la Pacific Phonograph Company, crea la primera versió de la gramola (juke box).
1896 – Emile Berliner patenta el disc d’enregistrament pla.
1909 – El US Copyright Act és reformat per establir les bases del pagament de royalties per a la música gravada, i no solament per a les actuacions en viu.

/

1877 – Thomas Edison hace una demostración del primer fonógrafo.
1889 – Louis Glass, de la Pacific Phonograph Company, crea la primera versión de la gramola (juke box).
1896 – Emile Berliner patenta el disco de grabación plano.
1909 – El US Copyright Act es reformado para establecer las bases del pago de royalties para la música grabada, y no solo para las actuaciones en vivo.