Breu cronologia del pop i el rock / Breve cronología del pop y el rock 4

15/11/2011

1955 – Little Richard grava <<Tutti Frutti>>. Bill Haley and the Comets interpreten <<Rock Around the Clock>> en la pel·lícula The Blackboard Jungle (Llavor de maldat).

1956 – <<Heartbreak Hotel>> d’Elvis Presley aconsegueix el número u a Estats Units, posició que retindrà durant vuit setmanes; a Regne Unit aconsegueix el número dos. Lonnie Donegan treu al mercat <<Rock Island Line>> (n.º 8 a Regne Unit i n.º 6 a Estats Units). Tommy Steele i el seu tema <<Singing the Blues>> són n.º 1 a Regne Unit.

1957 – El programa televisiu American Bandstand s’emet per a tota la nació, aconseguint una audiència de 20 milions de persones. Constitueix una plataforma de llançament per a molts ídols d’adolescents en els anys cinquanta.

1958 – L’exèrcit d’Estats Units recluta a Elvis Presley.

/

1955 – Little Richard graba <<Tutti Frutti>>. Bill Haley and the Comets interpretan <<Rock Around the Clock>> en la película The Blackboard Jungle (Semilla de maldad).

1956 – <<Heartbreak Hotel>> de Elvis Presley alcanza el número uno en Estados Unidos, posición que retendrá durante ocho semanas; en Reino Unido alcanza el número dos. Lonnie Donegan saca al mercado <<Rock Island Line>> (n.º 8 en Reino Unido y n.º 6 en Estados Unidos). Tommy Steele y su tema <<Singing the Blues>> son n.º 1 en Reino Unido.

1957 – El programa televisivo American Bandstand se emite para toda la nación, alcanzando una audiencia de 20 millones de personas. Constituye una plataforma de lanzamiento para muchos ídolos de adolescentes en los años cincuenta.

1958 – El ejército de Estados Unidos recluta a Elvis Presley.