Bones vacances / Buenas vacaciones

A ESMUT – Espai Musical de Terrassa – estem convençuts que un escola de qualitat ha d’estar informada, ser reflexiva, o dit d’una altra manera, que el pensament sigui una de les seves qualitats fonamentals.

És de sentit comú que a més de la importància de socialitzar i participar en el procés d’enculturació de les persones, les metes principals d’una escola siguin sens dubte la retenció del coneixement, la comprensió i sobretot i fonamental la seva aplicació en la pràctica diària, o com diria David Perkins «l’ús actiu del coneixement».

Tot i la possibilitat d’estar connectats virtualment amb el món sencer a través de les noves tecnologies, l’ésser humà és un ésser social i les activitats quotidianes estan plenes i immerses d’un entorn participatiu, d’espais on compartir afinitats. Afortunadament, la música és una bona excusa per a la interacció, la participació, i un lloc de trobada on compartir les nostres experiències.

Per tant considero necessari potenciar al màxim la capacitat comunicativa de les persones, combinant la música i el llenguatge com a metodologia de treball.

Atès que l’aprenentatge ve determinat pel pensament, i que per retenir, comprendre i utilitzar de manera activa el coneixement serà important tenir experiències de reflexió sobre els continguts apresos, Espai Musical de Terrassa – ESMUT – continua treballant perquè segueixi sent una realitat.

Gaudiu molt de les bones companyies i molt bones vacances a totes i a tots.


/

En ESMUT – Espai Musical de Terrassa – estamos convencidos que un escuela de calidad debe estar informada, ser reflexiva, o dicho de otra manera, que el pensamiento sea una de sus cualidades fundamentales.

Es de sentido común que además de la importancia de socializar y participar en el proceso de enculturación de las personas,  las metas principales de una escuela sean sin duda la retención del conocimiento, su comprensión y sobretodo y fundamental su aplicación en la práctica diaria, o como diría David Perkins el “uso activo del conocimiento”.

 A pesar de la posibilidad de estar conectados virtualmente con el mundo entero a través de las nuevas tecnologías, el ser humano es un ser social y las actividades cotidianas están llenas e inmersas de un entorno participativo, de espacios donde compartir afinidades. Afortunadamente, la música es una buena excusa para la interacción, la participación, y un lugar de encuentro donde compartir nuestras experiencias.

Por lo tanto considero necesario potenciar al máximo la capacidad comunicativa de las personas, combinando la música y el lenguaje como metodología de trabajo.

Dado que el aprendizaje viene determinado por el pensamiento,  y que para retener, comprender y usar de forma activa el conocimiento será importante tener experiencias de reflexión sobre los contenidos aprendidos, Espai Musical de Terrassa – ESMUT – continúa trabajando para que siga siendo una realidad.

Pasadlo bien, disfrutad mucho de las buenas compañías y muy buenas vacaciones a todas y a todos.