Aparcament per a persones amb dificultats de mobilitat / Aparcamiento para personas con dificultades de movilidad

Estem d’enhorabona!!. Ja tenim plaça d’aparcament per a persones amb dificultat de mobilitat.

Agraeixo a l’Ajuntament de Terrassa l’agilitat amb la que ha portat a terme els treballs.

/

Estamos de enhorabuena!!. Ya tenemos plaza de aparcamiento para personas con dificultad de movilidad.

Agradezco al Ayuntamiento de Terrassa la agilidad con la que ha llevado a cabo los trabajos.