Grup d’assaig

ESMUT - Espai Musical de Terrassa - C/ Ramón y Cajal, 60-62, Terrassa

Sala auditori

Grup d’assaig

ESMUT - Espai Musical de Terrassa - C/ Ramón y Cajal, 60-62, Terrassa

Sala auditori

Simfonic a l’Esmut (online)

ESMUT - Espai Musical de Terrassa - C/ Ramón y Cajal, 60-62, Terrassa

Concerts gratuïts. 100 concerts simultanis a Catalunya i illes Balears