Els dimecres parlarem d’instruments / Los miércoles hablaremos de instrumentos

30/11/2011

La flauta travessera: la flauta més elemental es bàsicament un cilindre que la seva afinació es aconsegueix mitjançant la habilitat de la respiració del intèrpret i l’angle amb el qual s’agafa l’instrument, aquesta es la flauta natural del Renaixement i el primer Barroc. La flauta barroca (1680 aprox.) es va convertir en un instrument construït amb un taladre cònic, a excepció del cap, que va continuar essent cilíndric. Aquest instrument va tenir molta popularitat durant el segle XVIII.

Des de aproximadament l’últim quart del segle XVIII es van introduir les claus per facilitar l’obtenció d’alguns dels semitons cromàtics, i el seu registre greu es va estendre generalment per sota del Re5 fins al Do5 avui ja habitual. A la meitat del segle XIX va patir una transformació radical, Theobald Boehm va situar tots els forats en les seves millors posicions acústiques, modificant així el número i mida dels mateixos. Per aconseguir que fossin accessibles va crear un sistema de claus denominat sistema Boehm.

/

La flauta travesera: la flauta más elemental es básicamente un cilindro que su afinación se logra mediante la habilidad de la respiración del intérprete y el ángulo con el que coge el instrumento, esta es la flauta natural del Renacimiento y el primer Barroco. La flauta barroca (1680 aprox.) se convirtió en un instrumento construido con un taladro cónico, a excepción de la cabeza, que continuó siendo cilíndrica. Este instrumento tuvo mucha popularidad durante el siglo XVIII.

Desde aproximadamente el último cuarto del siglo XVIII se introdujeron las claves para facilitar la obtención de algunos de los semitonos cromáticos, y su registro grave se extendió generalmente por debajo del Re5 hasta el Do5 hoy ya habitual. En la mitad del siglo XIX sufrió una transformación radical, Theobald Boehm situó todos los agujeros en sus mejores posiciones acústicas, modificando así el número y tamaño de los mismos. Para conseguir que fueran accessibles creó un sistema de claves denominado sistema Boehm.