Els dimecres parlarem d’instruments / Los miércoles hablaremos de instrumentos

–          Bateria: Agrupa diferents instruments de percussió sent els principals: Bombo, Caixa, Chaston, Plats i Timbals

  • Susceptible d’ampliacions, cada instrumentista ho complementa al seu gust.
  • Des d’aproximadament 1920 és el principal suport rítmic de la música de jazz, rock, pop i altres músiques actuals.
  • Per produir el so, l’instrumentista empra els peus per a, a través de pedals, tocar el bombo i el chaston, i amb ambdues mans, mitjançant baquetes, maces o escombretes, percudir sobre la resta d’elements.
  • En la seva història figuren noms com Gene Krupa, Billy Cobham, Stewart Copeland, Félix Arribar, Joe Rígoli, etcètera.
  • En l’Orquestra Simfònica cada un dels instruments s’empren per separat.

 

–          Batería: Agrupa diferentes instrumentos de percusión siendo los principales: Bombo, Caja, Chaston, Platos y Timbales.

  • Susceptible de ampliaciones, cada instrumentista lo complementa a su gusto.
  • Desde aproximadamente 1920 es el principal soporte rítmico de la música de jazz, rock, pop y demás músicas actuales.
  • Para producir el sonido, el instrumentista emplea los pies para, a través de pedales, tocar el bombo y el chaston, y con ambas manos, mediante baquetas, mazas o escobillas, percutir sobre el resto de elementos.
  • En su historia figuran nombres como Gene Krupa, Billy Cobham, Stewart Copeland, Félix Arribas, Joe Rígoli, etcétera.
  • En la Orquesta Sinfónica cada uno de los instrumentos se emplean por separado.