Els dimecres parlarem d’instruments / Los miércoles hablaremos de instrumentos

14/12/2011

El Gong: És un instrument mític en la cultura oriental, es colpeja en el seu centre amb una maça i encara que generalment són d’afinació indefinida estan afinats en una nota determinada.

Per primera vegada va ser utilitzat en l’orquestra simfònica per Gossec en 1791 en la seva música fúnebre per «Mirabeau».

El total d’eines amb que es toquen els instruments de la família de percussió són: maces, baquetes i escombretes.

/

Gong: Es un instrumento mítico en la cultura oriental, se golpea en su centro con un mazo y aunque generalmente son de afinación indefinida están afinados en una nota determinada.

Por primera vez fue utilizado en la orquesta sinfónica por Gossec en 1791 en su música fúnebre para “Mirabeau”.

El total de herramientas con que se tocan los instrumentos de la familia de percusión son: mazas, baquetas y escobillas.