4. Taller de Sibelius.

<- Tornar a “Tallers”

 Taller de Sibelius

Una de les sortides professionals a la qual el músic actual pot accedir és la de transcriptor i editor de partitures i llibres de música. Sens dubte, és necessari conèixer el llenguatge musical amb soltesa i d’una gran paciència. Però també és indispensable saber utilitzar totes les eines que la informàtica ens brinda. Per a aquest ofici, o simplement per lliurar els teus exercicis de música de forma elegant, registrar les teves composicions, o tenir escrits els teus arranjaments, Sibelius és un dels programes més complets, compartint lideratge amb Finale.
En aquest taller s’exposaran de forma senzilla i dinàmica tots els recursos de Sibelius. Està pensat perquè, en les 20 hores de durada, s’adquireixi un coneixement progressiu de totes les funcions possibles. Per a això, anirem pas a pas, però sempre amb una partitura davant mitjançant la qual treballar els conceptes.
Objectius:

– Ser capaços de plasmar qualsevol tipus de música amb tots els matisos possibles a través de Sibelius.

– Aprendre a tenir una visió de conjunt de tots els instruments que intervenen en una peça a través de la seva orquestració mitjançant el programa.

– Editar partitures per a la seva publicació, registre, o col·lecció.

Continguts:

Primer bloc: Partitures simples
1. Introducció i visió general. Introducció de notes amb el ratolí.
2. Introducció alfabètica i expressions bàsiques (treballarem amb: Finlàndia, Sibelius).
3. Acords, lletres i lligadures (treballarem amb Greensleeves, tradicional).
4. Articulacions, expressions i D.S. – Coda (treballarem amb: Rondeau et Fanfares, Mouret).
5. Notació en temps real i disseny de pàgina (treballarem amb: El carnestoltes de Venècia, tradicional).

Segon bloc: Partitures complexes i petits conjunts.
1. Arranjament senzill de piano (treballarem amb: Torna a Surriento, Ernesto de Curtis).
2. Quintet de vent fusta i escanejat de peces (treballarem amb: The easy winners, Scott Joplin).
3. Partitura de veu amb percussió (treballarem amb: Wassail song, tradicional).
4. Arranjament avançat de piano (treballarem amb: Intermezzo in A Major, Brahms).

Tercer bloc: Grans agrupacions
1. Banda de pop amb tablatura de guitarra (treballarem Pop quiz, de Vince Leonard).
2. Partitura per Big Band (treballarem Joshua Variations de Vince Leonard).
3. Partitura per a música de cinema (treballarem Heartland de Vince Leonard).

Quart bloc: Com treure-li el màxim partit a Sibelius
1. Importar i exportar.
2. Aplicacions en l’ensenyament de la música.
3. Resum d’eines, pràctiques personals.

 

/

 

Una de las salidas profesionales a la que el músico actual puede acceder es la de transcriptor y editor de partituras y libros de música. Sin duda, es necesario conocer el lenguaje musical con soltura y de una gran paciencia. Pero también es indispensable saber utilizar todas las herramientas que la informática nos brinda. Para este oficio, o simplemente para entregar tus ejercicios de música de forma elegante, registrar tus composiciones, o tener escritos tus arreglos, Sibelius es uno de los programas más completos, compartiendo liderato con Finale.

En este taller se expondrán de forma sencilla y dinámica todos los recursos de Sibelius. Está pensado para que, en las 20 horas de duración, se adquiera un conocimiento progresivo de todas las funciones posibles. Para ello, iremos paso a paso, pero siempre con una partitura delante mediante la cual trabajar los conceptos.

Objetivos:

– Ser capaces de plasmar cualquier tipo de música con todos los matices posibles a través de Sibelius.

– Aprender a tener una visión de conjunto de todos los instrumentos que intervienen en una pieza a través de su orquestación mediante el programa.

– Editar partituras para su publicación, registro, o colección.

Contenidos:

Primer bloque: Partituras simples

1. Introducción y visión general. Introducción de notas con el ratón.

2. Introducción alfabética y expresiones básicas (trabajaremos con: Finlandia, Sibelius).

3. Acordes, letras y ligaduras (trabajaremos con Greensleeves, tradicional).

4. Articulaciones, expresiones y D.S. – Coda (trabajaremos con: Rondeau et Fanfares, Mouret).

5. Notación en tiempo real y diseño de página (trabajaremos con: El carnaval de Venecia, tradicional).

Segundo bloque: Partituras complejas y pequeños conjuntos.

1. Arreglo sencillo de piano (trabajaremos con: Torna a Surriento, Ernesto de Curtis).

2. Quinteto de viento madera y escaneo de piezas (trabajaremos con: The easy winners, Scott Joplin).

3. Partitura de voz con percusión (trabajaremos con: Wassail song, tradicional).

4. Arreglo avanzado de piano (trabajaremos con: Intermezzo in A Major, Brahms).

Tercer bloque: Grandes agrupaciones

1. Banda de pop con tablatura de guitarra (trabajaremos Pop quiz, de Vince Leonard).

2. Partitura para Big Band (trabajaremos Joshua Variations de Vince Leonard).

3. Partitura para música de cine (trabajaremos Heartland de Vince Leonard).

Cuarto bloque: Cómo sacarle el máximo partido a Sibelius

1. Importar y exportar.

2. Aplicaciones en la enseñanza de la música.

3. Resumen de herramientas, prácticas personales.

 

/

 

 

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada