3. Taller de ritmes / Taller de ritmos.

<- Tornar a "Tallers"

TALLER DE RITMES

Aquest taller va dirigit a qualsevol persona, instrument o estil de música que toqui i que estigui interessada a aprendre a llegir i tocar música.

Des dels ritmes i mètriques més senzilles, fins a les combinacions polirrítmiques més complexes.

En el curs es tractaran els següents apartats:

–          Temps: ús del metrònom.

–          Mètriques: 2/4 4/4 5/4 6/4 7/4 9/4 * 3/8 5/8 6/8 9/8 12/8

–          Valors: rodones, blanques, negres, corxeres, semicorxeres, fuses…

–          Agrupacions de notes: Tresets de corxeres, tresets de semicorxeres, cinquets, sisets, setets, tresets de blanques, tresets de negres…

–          Síncopes.

–          Desplaçaments rítmics: 3 sobre 4, 5 sobre 4, 7 sobre 4.

–          Polirítmies: 3 sobre 4, 6 sobre 4, 5 sobre 4, 7 sobre 4, 4 sobre 3, 5 sobre 3, 7 sobre 3.

Durada del taller: un quadrimestre.

Horari de les classes: 1 hora setmanal.

Classe: col·lectiva.

/

Este taller va dirigido a cualquier persona, sea cual sea el instrumento o estilo de música que toque, y que esté interesada en aprender a leer y tocar música.

Desde los ritmos y métricas más sencillas, hasta las combinaciones polirrítmicas más complejas.

En el curso se tratarán los siguientes apartados:

–          Tiempo: uso del metrónomo.

–          Métricas: 2/4 4/4 5/4 6/4 7/4 9/4 * 3/8 5/8 6/8 9/8 12/8

–          Valores: redondas, blancas, negras, corcheas, semicorcheas, fusas…

–          Agrupaciones de notas: Tresillos de corcheas, tresillos de semicorcheas, cinquillos, seisillos, septillos, tresillos de blancas, tresillos de negras…

–          Síncopas.

–          Desplazamientos rítmicos: 3 sobre 4, 5 sobre 4, 7 sobre 4.

–          Polirrítmias: 3 sobre 4, 6 sobre 4, 5 sobre 4, 7 sobre 4, 4 sobre 3, 5 sobre 3, 7 sobre 3.

Duración del taller: un cuatrimestre.

Horario de las clases: 1 hora semanal.

Clase: colectiva.


Deixa un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.